toy_squre

จำหน่ายของเล่นฝึกทักษะเด็ก

– เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้พัฒนาสมองช่วงวัยเด็ก – ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิให้น้อง ๆ ปูพื้นฐานการเรียนรู้ที่มั่นคง – มีจุกวางตามแบบ มีเงาใต้ภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – ของเล่นเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ผ่านการเล่นประโยชน์มหาศาล
ของเล่นเสริมพัฒนาการ ชุดของเล่นจิ๊กซอว์ แม่เหล็ก มีกระดานไวท์บอร์ดเขียนลบได้ เสริมสร้างพัฒนาการสมอง ฝึกพัฒนาการการหยิบจับ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกสมาธิ จิตนาการ และความคิดสร้างสรรค์